Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

thong-tin-tuyen-sinh-1.jpg
thong-tin-tuyen-sinh-2.jpg
thong-tin-tuyen-sinh-3.jpg

 

thong-tin-tuyen-sinh-1.jpg
thong-tin-tuyen-sinh-2.jpg
thong-tin-tuyen-sinh-3.jpg
page-2.jpg
page-1.jpg
page-3.jpg

page-3.jpg

page-4.jpg

page-4.jpg

page-5.jpg

page-5.jpg

page-6.jpg

page-6.jpg

page-7.jpg

page-7.jpg

page-8.jpg

page-8.jpg

page-9.jpg

page-9.jpg

Việc có chứng chỉ A Level của Cambridge là lợi thế cho học sinh khi làm hồ sơ vào đại học nhưng các em vẫn phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào trong quá trình làm hồ sơ theo tiêu chí của từng trường giống như các học sinh khác trên thế giới.

Cụ thể, học sinh Tiểu học sẽ sử dụng giáo trình “Our World” và giáo trình “Phonics” chú trọng vào phát âm. Đối với khối Trung học, bên cạnh việc tiếp tục sử dụng các bộ giáo trình “English Explorer” và “Impact”, Vinschool sẽ đưa vào sử dụng 03 bộ giáo trình của Cambridge là “Objective KET”, “Objective PET” và “Ready for First”.