Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Thông báo về việc xếp lớp học Ngoại ngữ khóa 41

Thông báo về việc xếp lớp học Ngoại ngữ khóa 41

Thông báo

Thông báo, về việc gia hạn thời hạn học tập của sinh viên các lớp K35 (2015 - 2019) và K37B (2017 - 2019) hệ đại học chính quy tại Học viện do tình hình dịch Covid - 19