Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Đại đoàn kết dân tộc - một trong những yếu tố quan trọng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Tin tức 30-07-2021 1 lượt xem

Xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam, tinh thần yêu nước luôn được cố kết trong khối đại đoàn kết dân tộc, làm nên sức mạnh vô song chiến thắng mọi kẻ thù xâm lăng, dẹp tan mọi thế lực nội phản, góp phần quan trọng mang lại chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".