Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Kế hoạch xét tốt nghiệp và cấp bằng các lớp cao học, nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022

Lịch phát văn bằng 22-11-2022 378 lượt xem

xettuyend2_2022_1.jpg
xettuyend2_2022_2.jpg
xettuyend2_2022_3.jpg