Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

KHOA PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

Danh sách khoa 20-07-2021 3170 lượt xem

Lịch sử hình thành và phát triển của khoa Phát thanh - Truyền hình

Lịch sử hình thành và phát triển của khoa Phát thanh - Truyền hình