Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

LỊCH THI TUYỂN SINH CÁC LỚP VĂN BẰNG 1, VĂN BẰNG 2 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 3 NĂM 2023

Đại học vừa làm vừa học 19-10-2023 424 lượt xem

e0b0b45cd55602085b47.jpg