Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Đại học chất lượng cao 03-08-2021 954 lượt xem

Quyết định số 4232/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục