Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức bảo vệ, đánh giá khóa luận/tác phẩm tốt nghiệp đề cương luận văn, đề cương luận án, chuyên đề tiến sĩ và luận văn, luận án theo hình thức trực tuyến

Thạc sĩ 31-08-2021 1076 lượt xem

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức bảo vệ, đánh giá khóa luận/tác phẩm tốt nghiệp đề cương luận văn, đề cương luận án, chuyên đề tiến sĩ và luận văn, luận án theo hình thức trực tuyến của Học viện Báo chí và Tuyên truyền