Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

school Đại học
Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi các lớp khóa 41, học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Điều chỉnh toàn bộ lịch thi học phần 1 ngoại ngữ, học phần Tin học ứng dụng, học phần 1 Tiếng Việt các lớp khóa 41, học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Lịch thi khóa 41,học kỳ I năm học 2021 - 2022

Lịch thi các lớp khóa 41, học kỳ I năm học 2021 - 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đăng ký tín chỉ học vượt học kỳ I, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên khóa K41 được miễn học, miễn thi học phần Ngoại ngữ

Thông báo lịch học kỳ I các lớp K41 hệ đại trà, năm học 2021 - 2022

Sinh viên các khóa 38, 39, 40 có nhu cầu đăng ký học lại các học phần cùng sinh viên khóa 41 cần làm đơn xin học lại (theo mẫu), gửi qua địa chỉ email: lehongquang0278@gmail.com trước 14h00 ngày 15/10/2021.