Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Thông báo điểm trúng tuyển đại học năm 2021 đợt bổ sung theo phương thức xét tuyển kết hợp

Đại học chính quy 04-08-2021 2615 lượt xem

Thông báo số 3714-TB/HVBCTT-ĐT ngày 02/8/2021 của Giám đốc Học viện về Điểm trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học tạm thời đối với thí sinh trúng tuyển đại học năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết hợp (đợt bổ sung)