Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2022

THÔNG TIN TUYỂN SINH 16-09-2022 5505 lượt xem

scan0022.jpg
scan0023.jpg
scan0024.jpg
scan0025.jpg
scan0026.jpg
scan0026.jpg
scan0027.jpg
scan0028.jpg
scan0030.jpg
scan0031.jpg
scan0032.jpg
Cùng chuyên mục