Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP VÀ LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA HÌNH THỨC ONLINE CÁC LỚP CAO HỌC K27.1

Thạc sĩ 13-08-2021 787 lượt xem

img-6526.JPG
img-6527.JPG

 LỊCH HỌC SINH HOẠT ĐẦU KHÓA (LƯU Ý KHÔNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG)

862bcd2388d97f8726c8.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICH HỌC SINH HOẠT ĐẦU KHÓA (GỬI TÀI LIỆU ĐẾN CÁC LỚP)