Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Thông báo lịch học kỳ I các lớp chất lượng cao năm học 2021 - 2022

Đại học 08-10-2021 1724 lượt xem

Sinh viên các lớp chất lượng cao khóa 38, 39, 40 có nhu cầu đăng ký học lại các học phần cùng sinh viên chất lượng cao khóa 41 cần làm đơn xin học lại (theo mẫu), gửi qua địa chỉ email: [email protected] trước 14h00 ngày 15/10/2021.