Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi các lớp khóa 41, học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Đại học 24-11-2021 3315 lượt xem

Điều chỉnh toàn bộ lịch thi học phần 1 ngoại ngữ, học phần Tin học ứng dụng, học phần 1 Tiếng Việt các lớp khóa 41, học kỳ 1 năm học 2021 - 2022