Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Thông báo về việc thay đổi Kế hoạch khai giảng lớp đào tạo trực tuyến Nâng cao kiến thức, lãnh đạo quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản đợt 3 năm 2021

Bồi dưỡng 27-08-2021 207 lượt xem