Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Thông báo về việc tổ chức đăng ký học tập theo hệ thống tín chỉ học kỳ 2, năm học 2022-2023

Thông báo học vụ 29-11-2022 19215 lượt xem

dang-ky-tin-chi-hk2-2022-2023-1.jpg
dang-ky-tin-chi-hk2-2022-2023-2.jpg
dang-ky-tin-chi-hk2-2022-2023-3.jpg

Đính kèm: Lịch học các lớp K40 lich-hoc-ky-2-nam-hoc-2022-2023.xlsx

Lịch học dự kiến các lớp K42 du-thao-lich-hoc-k42-hoc-ky-2-nam-hoc-2022-2023.xlsx

Cùng chuyên mục Thông báo