Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Thông báo về việc xếp lớp học Ngoại ngữ khóa 41

Đại học 05-10-2021 11091 lượt xem

Thông báo về việc xếp lớp học Ngoại ngữ khóa 41

Sinh viên thực hiện đăng ký các thủ tục dưới đây trước 14h ngày 15 tháng 10 năm 2021:

1. ĐĂNG KÝ MIỄN HỌC, MIỄN THI HỌC PHẦN >> TẠI ĐÂY

2. ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ K41 >> TẠI ĐÂY

3. ĐĂNG KÝ MIỄN HỌC, MIỄN THI HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ K41 >> TẠI ĐÂY