Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

THÔNG BÁO TUYÊN SINH ĐẠI HỌC THỨ HAI (VĂN BẰNG 2) 2022

Thông báo Tuyển sinh đại học thứ hai năm 2022

Thông báo tuyển sinh diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT vào đại học chính quy năm 2021

Thông báo số 4056-TB/HVBCTT-ĐT ngày 26/8/2021 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông báo Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông báo số 4055-TB/HVBCTT-ĐT ngày 26/8/2021 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông báo thủ tục xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học năm 2021

Thông báo số 3761-TB/HVBCTT-ĐT ngày 06/8/2021 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông báo điểm trúng tuyển đại học năm 2021 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT và thủ tục xác nhận nhập học tạm thời

Thông báo số 3740-TB/HVBCTT-ĐT ngày 05/8/2021 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền