Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

TÓM TẮT VÀ TOÀN VĂN LUẬN ÁN, TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH TRẦN THỊ PHƯƠNG NGA

TÓM TẮT VÀ TOÀN VĂN LUẬN ÁN, TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH TRẦN THỊ PHƯƠNG NGA

TÓM TẮT VÀ TOÀN VĂN LUẬN ÁN, TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH PHẠM KHÁNH NGỌC

TÓM TẮT VÀ TOÀN VĂN LUẬN ÁN, TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH PHẠM KHÁNH NGỌC

TÓM TẮT VÀ TOÀN VĂN LUẬN ÁN, TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THÀNH VINH

TÓM TẮT VÀ TOÀN VĂN LUẬN ÁN, TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THÀNH VINH

TÓM TẮT VÀ TOÀN VĂN LUẬN ÁN, TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN TUẤN ĐẠT

TÓM TẮT VÀ TOÀN VĂN LUẬN ÁN, TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN TUẤN ĐẠT

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN DUY LONG

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN DUY LONG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIA HẠN HỌC TẬP CÁC LỚP NCS KHÓA 25, 26, 27

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIA HẠN HỌC TẬP CÁC LỚP NCS KHÓA 25, 26, 27

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Vũ Minh Thành

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Vũ Minh Thành

TÓM TẮT VÀ TOÀN VĂN LUẬN ÁN, TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH VŨ MINH THÀNH

Tóm tắt và toàn văn luận án, trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng Việt và tiếng Anh.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Văn Việt

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Văn Việt

TÓM TẮT VÀ TOÀN VĂN LUẬN ÁN, TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN DUY LONG

Tóm tắt và toàn văn luận án, trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng Việt và tiếng Anh của nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Long, lớp NCS ngành Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng khóa 22 (2016-2019)