Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đào tạo trình độ đại học chính quy

Đại học 03-08-2021 3417 lượt xem

Quyết định số 3942/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 31/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

travel_explore

Liên kết Website