Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Quy định việc thực hiện và đánh giá khóa luận, tác phẩm tốt nghiệp của sinh viên

Đại học 03-08-2021 2888 lượt xem

Quyết định số 1001-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền