Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Quyết định cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ sư phạm đợt 2/2021

Bồi dưỡng 01-09-2021 1122 lượt xem

Quyết định về việc cấp chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đợt 2 năm 2021 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

f772adb8-371c-4586-beb2-bb1fb45b51c2.jpeg