Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệ vụ sư phạm đợt 3 năm 2021

Bồi dưỡng 01-09-2021 759 lượt xem

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đợt 3 năm 2021 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

6805e823-dfb5-40b4-b09e-c62b2e4b5235.jpeg