Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Thông báo xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 1 năm 2021

Đại học 04-08-2021 193 lượt xem

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

image_6483441-4.JPG
image_6483441-3.JPG