Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Thông báo xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 1 lần 3 năm 2021

Đại học 04-08-2021 269 lượt xem

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

z2657909071769_3cc698d2ecd91499ebb2d9fff247a3b4.jpg
z2657909090411_98b6a315ffbe19b8d591e3df1872e94a.jpg