Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN HỌC BẠ ĐỐI VỚI THÍ SINH TỐT NGHIỆP NĂM 2022

HỌC VIỆN CHỈ CHẤP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 15/6/2022. NHỮNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TRƯỚC NGÀY 15/6/2022 SẼ KHÔNG ĐƯỢC DUYỆT. SAU KHI ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN THÀNH CÔNG THÍ SINH IN PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ NỘP VỀ HỌC VIỆN.

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 1 NĂM 2022

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 1 NĂM 2022