Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

DANH SÁCH PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021

Thạc sĩ 09-12-2021 653 lượt xem

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại đây so-do-ptch-2-2021.xls

Thí sinh tham gia dự thi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Thông báo số 6073-TB/HVBCTT ngày 06/12/2021

travel_explore

Liên kết Website