Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

LINK ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN XÉT TUYỂN HỌC BẠ NĂM 2023

Đại học 02-04-2023 146387 lượt xem

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2023 bằng phương thức xét học bạ, đăng ký trực tuyến tại địa chỉ sau:

     http://27.76.139.45:84/DangKyXetHocBaTSDH/Index

hoặc quét mã QR sau:

ma-qr.png

Lưu ý: Sau khi đăng ký trực tuyến cần in phiếu đăng ký gửi kèm hồ sơ về Bộ phận Đại học, Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội