Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ TIÊU 2022 VÀ ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU 2023

Đại học 10-06-2023 2872 lượt xem

- Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh 2022: bc-thuc-hien-chi-tieu.pdf

- Báo cáo cơ sở pháp lý xác định chỉ tiêu tuyển sinh: co-so-phap-ly-xac-dinh-chi-tieu.pdf

- Báo cáo các điều kiện xác định chỉ tiêu: cac-dieu-kien-xac-dinh-chi-tieu.pdf

- Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023: dang-ky-chi-tieu-2023.pdf