Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2024

Thạc sĩ 24-05-2024 310 lượt xem

Thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2024