Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024

Thạc sĩ 16-01-2024 1725 lượt xem

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg

Phụ lục số tín chỉ học bổ sung kiến thức cho các đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phu-luc-1.docx