Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Quy định miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần

Đại học chính quy 07-10-2021 2821 lượt xem

Quyết định số 3948 ngày 23 tháng 11 năm 2016 về việc miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần trong chương trình đào tạo đại học và sau đại học của HVBC&TT