Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức học tập các học phần thực tế, kiến tập, thực tập

Đại học chính quy 15-03-2023 113 lượt xem