Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Quy định tạm thời về áp dụng hình thức đào tạo từ xa

Đại học chính quy 04-08-2021 1898 lượt xem

Quyết định số 1165-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg

travel_explore

Liên kết Website